หน้าแรก || กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าวปี 2561

     จดหมายข่าวปี 2561

  ดูทั้งหมด >>

คุณเสาวดี ปัญญาเครือ นำลูกฟุตบอลมามอบให้ ร.ร.

      (15 ม.ค.61) คุณเสาวดี ปัญญาเครือ ในนามกลุ่มบริษัท คิงส์เพาเวอร์ นำลูกฟุตบอลมามอบให้ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" จำนวน 40 ลูก โดยมี ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ และคณะรับมอบ

  ดูทั้งหมด >>

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

     ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

  ดูทั้งหมด >>

บริษัท CAT ลงบทความเกี่ยวกับ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

     บริษัท CAT ลงบทความเกี่ยวกับ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

  ดูทั้งหมด >>

ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

     เที่ยงนี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สาระนาฏศิลป์ ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

  ดูทั้งหมด >>

เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

     เช้านี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ประเภทแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ณ ร.ร.บ้านนา"นายกพิทยากร" อ.บ้านนา จ.นครนายก

  ดูทั้งหมด >>

เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

     เช้านี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

  ดูทั้งหมด >>

เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯและทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

      (4 ม.ค.61)นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯและทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"โดยมี ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ และคณะ พร้อมทั้งนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ ร่วมให้การต้อนรับ

  ดูทั้งหมด >>

ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญและคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านนารถ วาจาวุทธ

     ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญและคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านนารถ วาจาวุทธ

  ดูทั้งหมด >>

คุณบวร สวัสดิ์กิจ มาอวยพรปีใหม่

     (3 ม.ค.60) คุณบวร สวัสดิ์กิจ ผจก.แผนกบริการขาย คลังน้ำมันสระบุรี บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มาอวยพรปีใหม่

  ดูทั้งหมด >>