หน้าแรก || กิจกรรมทั้งหมด || รายละเอียดกิจกรรม
รับมอบ จำปีสิรินธร
      (22 ส.ค.60) นายบรรเจิด ถมปัด หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี นำต้น"จำปีสิรินธร"มามอบถวายสมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูก ที่ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 4 ก.ย.60