หน้าแรก || กิจกรรมทั้งหมด || รายละเอียดกิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล้วย ในร.ร
      (25 ส.ค.60) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล้วย ในร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี