หน้าแรก || กิจกรรมทั้งหมด || รายละเอียดกิจกรรม
สวัสดีขอพรปีใหม่ หน.ส่วนราชการ อดีตผู้บริหาร ร.ร.และผู้อุปการะคุณแก่โรงเรียนในโอกาสปีใหม่ 2561
      (29 ธ.ค.60) ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ นำคณะผู้บริหาร ครู ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" สวัสดีขอพรปีใหม่ หน.ส่วนราชการ อดีตผู้บริหาร ร.ร.และผู้อุปการะคุณแก่โรงเรียนในโอกาสปีใหม่ 2561