หน้าแรก || กิจกรรมทั้งหมด || รายละเอียดกิจกรรม
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
      เที่ยงนี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สาระนาฏศิลป์ ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี