หน้าแรก || กิจกรรมทั้งหมด || รายละเอียดกิจกรรม
คุณเสาวดี ปัญญาเครือ นำลูกฟุตบอลมามอบให้ ร.ร.
      (15 ม.ค.61) คุณเสาวดี ปัญญาเครือ ในนามกลุ่มบริษัท คิงส์เพาเวอร์ นำลูกฟุตบอลมามอบให้ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" จำนวน 40 ลูก โดยมี ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ และคณะรับมอบ