กรุณาคลิกปุ่ม download เอกสารตามหัวข้อที่ต้องการ
     
  บันทีกข้อความ - ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ download
     
รายชื่อนักเรียน ปี 2560
  รายชื่อ นักเรียน ม.1 ปี2560 download
  รายชื่อ นักเรียน ม.2 ปี2560 download
  รายชื่อ นักเรียน ม.3 ปี2560 download
  รายชื่อ นักเรียน ม.4 ปี2560 download
  รายชื่อ นักเรียน ม.5 ปี2560 download
  รายชื่อ นักเรียน ม.6 ปี2560 download
     
     
1
เอกสารฝ่ายการเรียน
download
2
เอกสารฝ่ายการงาน
download
3
เอกสารฝ่ายสารวัตรนักเรียน
download
4
เอกสารฝ่ายกิจกรรม
download
5
เอกสารบันทึกประจำวัน
download
6
ปฏิทินกับบันทึก18สัปดาห์
download
7 ภาพหัวกระดาษ (ใช้ประกอบด้านบนเอกสารแต่ละส่วน) **เป็นไฟล์ zip
download
   
 
1 คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน download
2 คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน_20171003 download
3 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน download
4 แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน download
5 SDQPW (ไฟล์ Excel) download
     
  พรรณนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน61 download
  แบบบันทึกคะแนนหน้าที่พลเมือง download
     
     
     
  แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้านประสานโรงเรียน&rdquoประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ม.1 word    pdf
  แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้านประสานโรงเรียน&rdquoประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ม.2 word    pdf
  แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้านประสานโรงเรียน&rdquoประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ม.3 word    pdf
  แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้านประสานโรงเรียน&rdquoประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ม.4 word    pdf
  แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้านประสานโรงเรียน&rdquoประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ม.5 word    pdf
  แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้านประสานโรงเรียน&rdquoประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ม.6 word    pdf