กลุ่มงานจราจร โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับจ้าาา ..
นายสุจิน โมทะจิตต์
หัวหน้างาน
 
 
 
 
 
ติดตั้งป้ายจราจรภายในโรงเรียน
จัดทำป้ายผ่านเข้าออกภายในโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
   
-จำกัดความเร็วรถที่ขับภายในโรงเรียน
-แบ่งเส้นทางเดินและเส้นทางรถที่ชัดเจน
-มีป้ายบอกเส้นทางจราจรและสถานที่
-ตรวจสอบสภาพรถโรงเรียนให้มีสภาพดีตลอดเวลา