หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กำหนดการเสด็จ

     กำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

  อ่านต่อ >>

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล้วย ในร.ร

     (25 ส.ค.60) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล้วย ในร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี

  อ่านต่อ >>

มอบดอกดารารัตน์

     นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" จำนวน 1,219 ดอก วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเสาไห้ฯ

  อ่านต่อ >>

อบรม เด็กต่ำกว่า 15 ไม่ขับ

     (22 ส.ค.60) จัดกิจกรรมรณรงค์ "ก่อน 15 ไม่ขี่" สนับสนุนโดย สสส.และรพ.รามา กทม.

  อ่านต่อ >>