หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

แผนที่ มาโรงเรียนเสาไห้

     แผนที่ มาโรงเรียนเสาไห้

  อ่านต่อ >>

ขอกราบขอบพระคุณ แอร์ออร์คิดส์

     ขอกราบขอบพระคุณ คุณแอร์ - คุณลัดดา คุ้มวิเชียร พร้อมครอบครัวเจ้าของสวนกล้วยไม้ "แอร์ออร์คิดส์" อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่ให้ความอนุเคราะห์กล้วยไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ร.ร.เสาไห้ฯเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ

  อ่านต่อ >>

กำหนดการเสด็จ

     กำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

  อ่านต่อ >>

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล้วย ในร.ร

     (25 ส.ค.60) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล้วย ในร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี

  อ่านต่อ >>