หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

     ภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 https://photos.app.goo.gl/EWGbPwPcYD8rtwok6

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

กิจกรรมซ้อมรับเกียรติบัตร คนดีศรีเสาไห้

     ลิงค์ภาพกิจกรรมซ้อมรับเกียรติบัตร คนดีศรีเสาไห้ วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 62 https://photos.app.goo.gl/WTHkkeMH7E9VeRji9

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

กิจกรรมพิธีอำลาค่ายครูผู้เกษียณอายุราชการ

     ลิงค์ภาพกิจกรรมพิธีอำลาค่ายครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องภูมิรัตน์ วันที่ 25 มกราคม 2562 https://photos.app.goo.gl/4WPphqp1DVgFxeza8

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

     ลิงค์ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (อัลบั้มที่ 1) https://photos.app.goo.gl/gQdhHmGZH4gYWRC17 ---------------------------------------------------------------------------- ***รวมลิงค์ภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 62 *** ลิงค์ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”(อัลบั้มที่ 1) https://photos.app.goo.gl/gQdhHmGZH4gYWRC17 ------------------------------------------------ ลิงค์ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (อัลบั้มที่ 2) https://photos.app.goo.gl/1sopNgTvqKjnjNzCA ---------------------------------------------------- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (อัลบั้มที่ 3) https://photos.app.goo.gl/vr3j8nw3utCzuaCv8

คลิกพื่ออ่านต่อ >>