หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไปเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

     ลิงค์ภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไปเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ https://photos.app.goo.gl/X8nP9WDSG3T9DS267

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ภาพกิจกรรมการอบรม สัมมนาแนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

     ลิงค์ภาพกิจกรรมการอบรม สัมมนาแนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" https://photos.app.goo.gl/BaX8SGHebdmQzDiu5

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

"วันสายสัมพันธ์ บ้านประสานโรงเรียน" ครั้งที่ 2/2561 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

     "วันสายสัมพันธ์ บ้านประสานโรงเรียน" ครั้งที่ 2/2561 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/Qj2HM49qXYGARUeD8

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมณวัตรวิมล

     ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมณวัตรวิมล

คลิกพื่ออ่านต่อ >>