หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"แสดงความยินดีกับผอ.ทวน เที่ยงเจริญในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผอ.ร.ร.หนองแคสรกิจพิทยา 18พ.ค.61

     ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"แสดงความยินดีกับผอ.ทวน เที่ยงเจริญในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผอ.ร.ร.หนองแคสรกิจพิทยา 18พ.ค.61

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"แสดงความยินดีกับผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ในโอกาสไปรับตำแหน่งผอ.ร.ร.ประเทียบวิทยาทาน 18พ.ค.61

     ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"แสดงความยินดีกับผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ในโอกาสไปรับตำแหน่งผอ.ร.ร.ประเทียบวิทยาทาน 18พ.ค.61

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ต้อนรับรองเวียงชัยและส่งรองเอกรัฐ

      -ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ต้อนรับคณะครูร.ร.บ้านหมอพัฒนานุกูล ผู้ บริหารสหวิทยาเขตปัญจภาคี ชมรมรองผู้อำนวยการที่มาส่งรองผอ.เวียงชัย ลุนภูงาเดินทางมารับตำแหน่งรองผอ.ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 17 พ.ค.61 -ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ไปส่งรองฯเอกรัฐ หลองทุ่งไปดำรงตำแหน่งรองผอ.ร.ร.หนองแซงวิทยา 16พ.ค.61 -ต้อนรับครูคอมคนใหม่

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร

     ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร

คลิกพื่ออ่านต่อ >>