หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

     กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

อบรมยาเสพติด

     อบรมยาเสพติด

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

คุณเสาวดี ปัญญาเครือ นำลูกฟุตบอลมามอบให้ ร.ร.

     (15 ม.ค.61) คุณเสาวดี ปัญญาเครือ ในนามกลุ่มบริษัท คิงส์เพาเวอร์ นำลูกฟุตบอลมามอบให้ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" จำนวน 40 ลูก โดยมี ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ และคณะรับมอบ

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

     (11 ม.ค.61) ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ ผอ.ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"เป็นประธานเปิดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพ ดำเนินการจัดงาน

คลิกพื่ออ่านต่อ >>