หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บริษัท CAT ลงบทความเกี่ยวกับ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

     บริษัท CAT ลงบทความเกี่ยวกับ ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

  อ่านต่อ >>

เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

     เที่ยงนี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สาระนาฏศิลป์ ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

  อ่านต่อ >>

เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

     เช้านี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ประเภทแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ณ ร.ร.บ้านนา"นายกพิทยากร" อ.บ้านนา จ.นครนายก

  อ่านต่อ >>

เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

     เช้านี้(5 ม.ค.61) เยี่ยมนร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

  อ่านต่อ >>