หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

     ลิงค์ภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องภูมิรัตน์ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" https://photos.app.goo.gl/z2LN6vaVWikQ1xoaA

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

จับฉลากของขวัญ จากร้านสวัสดิการโรงเรียน

     กิจกรรมวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 จับฉลากของขวัญ จากร้านสวัสดิการโรงเรียน https://photos.app.goo.gl/y1DdtzXRAkqz5J1A6

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ศึกษาดูงาน2561

     17 มกราคม 2562 ดอยเสมอดาว – ผาชู้ – เสาดินนาน้อย ฮ่อมจ๊อม – พระธาตุแช่แห้ง – โรงเรียนสตรีศรีน่าน – วัดภูมินทร์ – โรงแรมน้ำทองน่าน https://photos.app.goo.gl/QcErGBvbdbckqP7aA 18 มกราคม 2562 วัดหนองบัว – บ้านไทลื้อ – ดอยภูคา – บ่อเกลือ – พระตำหนักภูฟ้า – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน https://photos.app.goo.gl/dpFuLJh8apiGW53dA 19 มกราคม 2562 พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ่ง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุช่อแฮ - พิษณุโลก – ผ้าม่อฮ้อม https://photos.app.goo.gl/Hnz3XMwWUwgenYDK7

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

กิจกรรม "งานวันครู" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

     ลิงค์ภาพกิจกรรม "งานวันครู" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม(อาคาร5) โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" https://photos.app.goo.gl/nzWU3XsrQ2Cd5mna7

คลิกพื่ออ่านต่อ >>