หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด || รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน
      ลิงค์ภาพกิจกรรม นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/EuCx6mUpDTrx9H327