หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด || รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทองอุไรเกมส์"
      ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการ นายวัชรินทร์ มัสเจริญ เปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทองอุไรเกมส์" ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"