หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด || รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
      (11 ม.ค.61) ผอ.วัชรินทร์ มัสเจริญ ผอ.ร.ร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"เป็นประธานเปิดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพ ดำเนินการจัดงาน