กรุณาคลิก download ไฟล์ pdf รายวิชาตามกลุ่มสาระที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ติ 0 , ร , มส
 
***หมายเหตุ ในแต่ละรายวิชา จะมีการนัดหมายกับครูผู้สอน ให้นักเรียนอ่านให้ละเอียดทั้งวันและเวลา
ไฟล์ PDF จะสามารถเปิดได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์แต่ไฟล์ word เปิดได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะ
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา download
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ download
 
  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ download
 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)  
 
  กิจกรรมแนะแนว download