001 ก้ามปู,จามจุรี,ฉำฉา 002 ทองอุไร 003 หมาก 004 คูณ , ราชพกฤษ์ 005 หูกระจง
006 ตีนเป็ด 007 วาสนา 008 ชาดัด 009 ใบจั๋ง 010 เล็บครุฑ
011 พลับพลึง 012 โกศล 013 ประดู่กิ่งป่า , ประดู่ป่า 014 ประดู่กิ่งอ่อน 015 ลูกหว้า
016 ศรีตัง , ดอกแคฝอย 017 ปาล์ม 018 ลิ้นมังกร 019 กระดุมทอง 020 ป่านศรนาราย์
021 หัวใจม่วง (หัวใจราหู) 022 สิบสองปันหา 023 เข็มสามสี 024 ลิ้นกระบือ 025 อินทะนิล , ตะแบก
026 ดอกพุด 027 กล้วยไม้ 028 สาระ 029 ลีลาวดี 030 มะค่า
031 เฟิร์น 032 กะดังงา 033 ต้นเข็ม 034 ชงโค 035 เฟื่องฟ้า
036 ชวนชม 037 พลูด่าง 038 มะม่วงหาว,มะนาวโห่ 039 ยี่โถ่ 040 มะลิ
041 แพงพวย 042 ต้นโมกข์ 043 คุณนายตื่นสาย 044 ดาวเสร็จ 045 ต้นไทร
046 ว่านกาบหอย,กาบคอยแครง 047 ต้นข่อย 048 เตยลาย 049 ชบาด่าง 3 สี 050 กะได
051 มะพร้าว 052 กระถิน 053 มะนาว 054 กล้วย 055 ดอกแค
056 รัตนพฤกษ์,คูณชมพู 057 ตะไคร้ 058 ดอกรัก 059 ดอกหญ้า 060 มะขามเทศ
061 หมามุ้ย 062 มะละกอ 063 แคแสด 064 ไมยราบ 065 พญาเสือโคร่ง
066 หญ้าคา 067 ผักตบชวา 068 ต้นละห่ง 069 ชองนาง 070 ตะคบ
071 ลิ้นฟ้า 072 ต้นเรียงผา ,จันผา 073 สัก 074 หูกวาง 075 มะยม
076 ชบา 077 ยอ 078 มะกรูด 079 ต้นไผ่ 080 ยูคาลิปตัส
081 กระพี้จั่น 082 กระพี้เขาควาย 083 แคป่า 084 มะม่วง 085 จาก
086 ว่านช้างเผือก 087 นนทวี 088 ต้นกง 089 สะเดา 090 มะม่วงหิมพานต์
091 ชมพู่ 092 กะเพา 093 ขนุน 094 พริก 095 มะเขือ
096 ทองหลาง 097 บอน 098 ชะอม 099 ต้นจิก 100 ต้นแดง
101 ทับทิมสยาม 102 ต้อยติ่ง 103 ต้นกก 104 ปาล์มขวด 105 เฟิร์นข้าหลวง
106 หมากแดง 107 เศรษฐีเรือนนอก 108 ต้นแก้ว 109 มะขาม 110 สาวน้อยปะแป้ง
111 นางกวัก 112 ต้นหางนกยูง 113 เสลา 114 มะเขือยาว 115 ใบหม่อน
116 หมากนวล 117 หมากเหลือง 118 ต้นจาน 119 ขี้เหล็ก 120 พิกุล
121 ข่า 122 ฟักข้าว 123 ต้นแซ่บ,ตำลึงหวาน 124 ผักแพรว 125 ต้นทอง
126 ต้นนาก 127 มะเดือฝรั่ง 128 พิโร 129 มะตูมแขก 130 เกร็ดกระบือ
131 มะเฟือง 132 ผักกาด 133 แก้วมังกร 134 ต้นเตย 135 ข้าวเจ๊กเชย