002 ทองอุไร

 

รหัส 002
ชื่อพื้นเมือง
ทองอุไร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tecoma  stans (L.) Kunth
ชื่อวงศ์
BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช
มีดอกสีเหลือง
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต1 , เขต2 ,เขต3,เขต4,เขต5
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก