003 หมาก

 

รหัส 003
ชื่อพื้นเมือง
หมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์
chrysalidocarpus lutescen H.Wendl
ชื่อวงศ์
PALMAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น
ลักษณะเด่นของพืช
อยู่ในประเภทของปาล์ม มีผลกลมเป็นพวงๆ
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต1 , เขต2 ,เขต7,เขต8,เขต9,เขต10
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก