015 ลูกหว้า

 

รหัส 015
ชื่อพื้นเมือง ลูกหว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stzgium cumini
ชื่อวงศ์
MYRTACEAE
ลักษณะวิสัย
พบได้ทั่วไป  โดยเฉพาะ ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ มีดินอุดมสมบูรณ์หรือพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ
ลักษณะเด่นของพืช
เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่  สูง 15 - 25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ หรือรูปทรงกลม ลำต้นเปลาตรง
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต1 , เขต5 ,เขต11,เขต12
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก