016 ศรีตัง

 

รหัส 016
ชื่อพื้นเมือง ศรีตัง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Jacaranda filifcifolia
ชื่อวงศ์
BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย
เป็นไม้ถิ่นอเมริกาใต้  ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด
ลักษณะเด่นของพืช
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่งแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ ดอก สีม่วงอ่อน
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต1
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล -
   
กลับหน้าหลัก