ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นอินทนิลลักษณะดอก

025 อินทะนิก,ตะแบก

 

รหัส 025
ชื่อพื้นเมือง
อินทะนิล,ตะแบก
ชื่อวิทยาศาสตร์ LYTHRACEAE
ชื่อวงศ์
Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น เป็นพรรณไม้ที่พบขึ้นทั่วไปตามที่ราบลุ่มและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ
ลักษณะเด่นของพืช ลำห้วย ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดงดิบทั่วทุกภาค จะพบมากในป่าดงดิบภาคใต้ มีดอกสีม่วง สวยงาม 
บริเวณที่พบในโรงเรียน
เขต2,เขต3,เขต6,เขต8,เขต11,เขต12,เขต13
ลักษณะใบ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะดอก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นอินทนิลลักษณะดอก
ลักษณะผล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นอินทนิลลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก