ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กล้วยไม้

027 กล้วยไม้

 

รหัส 027
ชื่อพื้นเมือง กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchidaceae
ชื่อวงศ์
Orchid
ลักษณะวิสัย เป็นพืชอิงอาศัยพืชอื่น มีลำต้นเทียมออมน้ำหรือที่เรียกว่าลำลูกกล้วย  ดอกสี
ลักษณะเด่นของพืช สดใส  มีกลิ่นหอมจะมีรูปร่างเปลี่ยนเป็นปากหรือกระเป๋าเกสร  เพศผู้และเกสรเพศเมียรวมกันเป็นหนึ่งเดียว  ซึ่งเรียกว่าเส้าเกสร  ได้แก่กล้วยไม้ชนิดต่างๆ 
บริเวณที่พบในโรงเรียน
เขต1,เขต2
ลักษณะใบ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กล้วยไม้ใบ
ลักษณะดอก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กล้วยไม้ดอก
ลักษณะผล ไม่มีผล
   
กลับหน้าหลัก