ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระดังงา ดอก

032 กะดั้งงา

 

รหัส 026
ชื่อพื้นเมือง กะดังงา
ชื่อวิทยาศาสตร์ ANNONACEAE
ชื่อวงศ์
Cananga odorata (Lamk.) Hook.f. et Th.
ลักษณะวิสัย มีรอยแผลใบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป กิ่งตั้งฉากกับลำต้นปลายย้อยลู่ลง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ยาว ปลายแหลม โคนมนหรือ
ลักษณะเด่นของพืช เว้าและเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบอ่อนมีขนทั้ง 2 ด้าน ใบแก่มักมีขนมากตามเส้นแขนงใบและเส้นกลางใบ ช่อดอกสั้น
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต 2
ลักษณะใบ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระดังงา ใบ
ลักษณะดอก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระดังงา ดอก
ลักษณะผล รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
   
กลับหน้าหลัก