ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปชงโค

034ชงโค

 

รหัส 034
ชื่อพื้นเมือง ชงโค
ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia purpurea L.

ชื่อวงศ์
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ผลัดใบช่วงสั้นๆ 
ลักษณะเด่นของพืช ชงโค เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ลักษณะของใบชงโคเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปหัวใจ ปลายของใบเว้าลึกมาก ปลายใบทั้งสองด้านกลมมนดูคล้ายใบแฝดติดกัน (คล้าย ๆ กับใบกาหลง) ส่วนลักษณะของผลจะเป็นฝักแบนคล้ายฝักถั่ว กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร เมล็ดในฝักค่อนข้างแบน ฝักแก่จะแตกออกเป็นสองซีกตามความยาวของฝัก โดยเป็นต้นไม้ที่ผลัดใบในช่วงฤดูหนาว (ปลายปี) แล้วจะผลิใบในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดด การเพาะปลูกจึงนิยมปลูกในที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต2. เขต12
ลักษณะใบ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปชงโค
ลักษณะดอก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปชงโค
ลักษณะผล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปผลชงโค
   
กลับหน้าหลัก