056.รัตนพฤกษ์, คูณสีชมพู
รัตนพฤกษ์ บางคนเรียก คูนชมพู บางคนเรียก คูนสายรุ้ง ผู้รู้บอกว่า มันเป็นลูกผสมระหว่างราชพฤกษ์ (ดอกสีเหลือง) กับชัยพฤกษ์ (ดอกสีชมพู) จึงออกมาเป็นดอกสีชมพูเหมือนชัยพฤกษ์ แต่ลักษณะของใบเหมือนกับใบของคูน ไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่เกาะฮาวาย มันเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เมื่ออยู่กลางแจ้งจะมีทรงพุ่มกลมโปร่ง นิยมปลูกเพื่อเป็นร่มเงา ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย หากจะขยายพันธุ์การตอนเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในเร่งการเกิดราก
รหัส 056
ชื่อพื้นเมือง รัตนพฤกษ์ , คูณสีชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula x Cassia bakeriana หรือ Cassia fistula x Cassia javanica
ชื่อวงศ์
FABACEAE
ลักษณะวิสัย ไม้พุ่มขนาดกลาง  เมื่ออยู่กลางแจ้งจะมีทรงพุ่มกลมโปร่ง
ลักษณะเด่นของพืช
ใบด่างสีเขียวสลับเหลืองสวยงาม ปลูกเป็นไม้หอม และไม้ประดับในคราวเดียวกัน
นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา ดอกสวยงามทนทานต่อสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต 3
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล ไม่มี
   
กลับหน้าหลัก