068.ต้นละหุง

 

รหัส 068
ชื่อพื้นเมือง ต้นละหุง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ricinus communis Linn
ชื่อวงศ์
Euphorbiaceae
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช
เป็นใบเดี่ยวสลับกัน ขอบใบหยักเป็นแฉกเหมือนนิ้วมือใบค่อนข้างบาง สีเขียว หรือเขียวแก้มแดง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แยกเพศแต่อยู่ในช่อเดียวกัน
บริเวณที่พบในโรงเรียน -
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก