069.ช้องนาง

 

รหัส 069
ชื่อพื้นเมือง
ช้องนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thunbergia erecta
ชื่อวงศ์
Acanthaceae
ลักษณะวิสัย
พืชล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช
ใบมีสีเขียว คล้ายใบแก้ว ออกเป็นคู่ๆ เรียงไปตามกิ่งของต้น ใบมนปลายแหลม ขอบเป็นคลื่น ดอกสีขาวทรงกลมเป็นรูปปากแตรคล้ายดอกอินทนินแต่เล็กกว่า 
บริเวณที่พบในโรงเรียน  
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก