074 ต้นหูกวาง

 

รหัส 074
ชื่อพื้นเมือง หูกวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia catappa L.
ชื่อวงศ์
COMBRETACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 8–28 ม. เปลือกเรียบ เรือนยอดแผ่กว้างในแนวราบ กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร 
บริเวณที่พบในโรงเรียน -
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล -
   
กลับหน้าหลัก