077 ยอ

 

รหัส 077
ชื่อพื้นเมือง ยอ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Morinda citrifolia L. 
ชื่อวงศ์
RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น
ลักษณะเด่นของพืช
ไม้ยืนต้นสูง 2-6 เมตร มีใบเดี่ยวแตกออกเรียงตรงกันข้าม รูปวงรี กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร หูใบขนาดใหญ่เป็นตุ่มอยู่ระหว่างโคนก้านใบ
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต8
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก