080.ยูคาลิปตัส

 
รหัส 080
ชื่อพื้นเมือง

ยูคาลิปตัส

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucatyptus glopulus Labill
ชื่อวงศ์
MYRTACEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น
ลักษณะเด่นของพืช

 ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ค่อนข้างกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือก เปลือกหุ้มลำต้น มีลักษณะเรียบเป็นมัน มีสีเทาสลับสีขาวและน้ำตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้น 

บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต8
ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ลักษณะผล

   
กลับหน้าหลัก