081.กระพี้จั่น

 
รหัส 081
ชื่อพื้นเมือง

กระพี้จั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia   brandisiana   Kurz
ชื่อวงศ์
LEGUMINOSAE 
ลักษณะวิสัย ไม้ผลัดใบ
ลักษณะเด่นของพืช

เป็นไม้ต้นขนาดกลางสูง  8 - 20  เมตร   ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็วมาก     เรือนยอดรูปไข่หรือกลม   ทรงพุ่มแน่นทึบ  เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง    เสี้ยนหยาบ  ทนต่อสภาพความ แห้งแล้งได้ดี  แต่ไม่ทนต่อสภาพพื้นดินที่ชื้นแฉะ

บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต8
ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ลักษณะผล

   
กลับหน้าหลัก