082.กระพี้เขาควาย

 
รหัส 082
ชื่อพื้นเมือง

กระพี้เขาควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrata Grah. ex Benth.
ชื่อวงศ์
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ผลัดใบ
ลักษณะเด่นของพืช

 สูง 15-25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมยาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ มีใบย่อย 7-13 ใบ เรียงสลับ รูปไข่กลับหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบใกล้ยอด มีดอกดกดูคล้ายเป็นกระจุก ดอกรูปดอกถั่ว

บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต8
ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ลักษณะผล

   
กลับหน้าหลัก