083.แคป่า

 
รหัส 083
ชื่อพื้นเมือง

แคป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandrone serrulata Wall. ex DC. Seem.
ชื่อวงศ์
Bignoniaceae
ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น
ลักษณะเด่นของพืช

 ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 10-20 เมตร ผลัดใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา อาจมีจุดดำประ ผิวเรียบ หรือล่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ลำต้นเปลาตรง มักแตกกิ่งต่ำ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคี่ ออกตรงข้าม 3-5 คู่

บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต8
ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ลักษณะผล

-

   
กลับหน้าหลัก