112.ต้นหางนกยูง

 

รหัส 112
ชื่อพื้นเมือง
ต้นหางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Caesalpinia pulcherrima
ชื่อวงศ์
 Leguminosae - Caesalpinioideae 
ลักษณะวิสัย ไม้พุ้ม
ลักษณะเด่นของพืช
 สูง 3-5 เมตร ทรงพุ่มกลม ต้นเกลี้ยงหรือมีหนาม ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกสลับ ช่อใบย่อยมีใบย่อย 7-11 คู่ รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ปลายมนหรือเว้า โคนเบี้ยว ดอก มีหลายสีตามพันธุ์ ได้แก่ เหลือง แดง ส้ม ชมพูแก่ แดงประขาว ดอกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรตัวผู้ 10 อัน ออกดอกตลอดปี ผล เป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกได้ ออกฝักตลอดปี เมล็ด  8-10 เมล็ด เมล็ดมีรูปร่างกลม 
บริเวณที่พบในโรงเรียน  
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก