113.เสลา

 

รหัส 113
ชื่อพื้นเมือง
เสลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
    Lagerstroemia loudonii  Teijsm &Binm
ชื่อวงศ์
 LYTHRACEAE
ลักษณะวิสัย
         ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช
  ลักษณะพิเศษของใบ ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาวเล็กน้อย โคนมน ผิวใบมีขนปุยอ่อนนุ่ม
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต11
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก