114.มะเขือพวง

 

รหัส 114
ชื่อพื้นเมือง
มะเขือพวง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Solanum Torvum Swartz
ชื่อวงศ์
Solanaceae
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช
 มีความสูงของต้น 1-3 เมตร มีอายุยาวนาน 3-4 ปี สามารถขึ้นและเจริญเติบโตได้ดี ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึง ระดับสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 1,600 เมตร เป็นพืชที่ชอบความร้อนชื้นสูง แต่ไม่ชอบให้น้ำขังแฉะ มะเขือพวงมีทั้งชนิดที่มีหนาม และไม่มีหนาม
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต12
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก