118.ต้นจาน

 

รหัส 118
ชื่อพื้นเมือง
ต้นจาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Butea monosperma (Lam.) Taub.
ชื่อวงศ์
Leguminosae-Papilionoideae
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น
ลักษณะเด่นของพืช
สูงประมาณ 12-18 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ทรงพุ่มทึบปานกลาง ผลัดใบ เจริญเติบโตช้ามากเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง เวลาออกดอกใบจะร่วงหมด ดอกสะพรั่งเต็มต้น เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งทนลม และสภาพดินเค็ม ถ้าปลูกในที่ชื้นหรือใกล้แหล่งน้ำจะไม่ค่อยออกดอก ปลูกจากเมล็ดจะออกดอกเมื่อมีอายุ  8 - 10 ปี โคนลำต้นมีลักษณะเป็นพูพอนเล็กน้อย ลำต้นมักจะบิดงอไม่ตั้งตรง กิ่งก้านจะแตกออกไม่เป็นระเบียบบิดโค้งและห้อยย้อยลงมา
บริเวณที่พบในโรงเรียน เขต12
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
   
กลับหน้าหลัก