124ผักแพรว

 
ใบผักแพว
รหัส 124
ชื่อพื้นเมือง
 
Polygonum odoratum Lour.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Persicaria odorata (Lour.) Soják)
ชื่อวงศ์
 
ลักษณะวิสัย  
ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช
เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง มีข้อเป็นระยะ ๆ ตามข้อมักมีรากงอกออกมา หรือลำต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพื้นดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพื้นดิน เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ
บริเวณที่พบในโรงเรียน 1
ลักษณะใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ
ลักษณะดอก  ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวลหรือชมพูม่วง
ลักษณะผล -
   
กลับหน้าหลัก