ข่าวกิจกรรม

อบรมการปฏิบัติ “ระบำแววพัชนี”

อบรมการปฏิบัติ “ระบำแววพัชนี”

วันที่ 17 มิถุยายน พ.ศ.2565ชมรมนาฏศิลป์และการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดอบรมการปฏิบัติ “ระบำแววพัชนี” โดยได้รับเกียติจากนางสาวบุษรา อาบวารี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูกลุ่มสาระก…
พิธีประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วัน 14 มิถุนายน 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทำพิธีประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (กรณีพิเศษจากการสรรหา) และให้โอวาทในการทำงานกับสภานักเรียนณ…
กิจกรรม STEM LAB

กิจกรรม STEM LAB

วันที่ 11 มิถุนายน 2565งานห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรม STEM LAB โดยมีกิจกรรม การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสามมิติ การใช้ง…
กิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14

กิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14

วันที่ 8 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565นางสาวลลิตา บุญสวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ครั้…
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา”ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา”ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสระบุรี การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา”ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่1…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหารโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. แล…
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยงานยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ”วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565 ณ ห้องศูนย์เ…
กิจกรรมอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Mis School ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ให้กับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

กิจกรรมอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Mis School ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ให้กับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Mis School ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ให้กับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพ…
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ วPA

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ วPA

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ วPA ภายใต้สถาน…
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ประจำปีกา…
คณะครูจากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ที่เดินทางส่งคุณครูมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”

คณะครูจากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ที่เดินทางส่งคุณครูมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวธนียา เทียนคำศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการอรรถพงษ์ พลนิกร, รองผู้อำนวยการศศิธร ทองโชติ, รองผู้อำนวยการปรารถนา ศาลางาม, รองผู้…
คณะครูจากโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ที่เดินทางส่งคุณครูกรกต วงษา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”

คณะครูจากโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ที่เดินทางส่งคุณครูกรกต วงษา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวธนียา เทียนคำศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการภาคิณ บุบผาลา, รองผู้อำนวยการกิตติยา สมปอง, รองผู้อำนวยการวันทนา ปั้นวงษ์ และ…
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 งานแนะแนว ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมภูมิรัตน…
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.สระบุรี ครั้งที่ 5/2565

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.สระบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในการประชุมผู้อ…
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้เป็นตัวแทน ของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาคที่ 2

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้เป็นตัวแทน ของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาคที่ 2

วันที่ 21 – 24 เมษายน 2565 ทีมกรีฑาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้เป็นตัวแทน ของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาคที่ 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ได้รับราง…
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนร่วมทำการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนร่วมทำการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม

วันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนร่วมทำการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม “ไทยวนสระบุรีม่วนใจ๋สืบสานบุญใหญ่สลากภัต” งานตานก๋วยสลากย้อนตำนานไ…
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา

วันที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตราได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา…
ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการและปัจจุบัน ทำพิธีสรงน้ำพระสมณวัตรวิมล (คำ มาธโธ) และรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการและปัจจุบัน ทำพิธีสรงน้ำพระสมณวัตรวิมล (คำ มาธโธ) และรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการและปัจจุบัน ทำพิธีสรงน้ำพระสมณวัตรวิมล (คำ มาธโธ) และ…
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(MOU) กับผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกล” ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(MOU) กับผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกล” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เป็นประธานเปิดการประชุมก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบันทึกข้อตกลงก…
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมทักษะทางสังคม

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมทักษะทางสังคม

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 ค…
นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ สนับสนุนการแสดงในกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้…
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ทำการแสดงพิธีเปิดโครงการสตรีสระบุรี ร่วมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นสืบสานศิลป์ลายผ้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ทำการแสดงพิธีเปิดโครงการสตรีสระบุรี ร่วมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นสืบสานศิลป์ลายผ้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ทำการแสดงพิธีเปิดโครงการสตรีสระบุรี ร่วมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นสืบสานศิลป์ลายผ้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดย…
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดงงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดงงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดงงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและจ้างครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย โดยมีนายวัชรพงษ์ ส…
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “ฝึกทักษะวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “ฝึกทักษะวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช.

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอกนิษฐ์ คำสันติวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “ฝึกท…
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอภิสรา ตันยะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคม…
พิธีมอบถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีมอบถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีมอบถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันพุธที่…
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ ไอดอลลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง จัดขึ้นโดย Robinson LifeStyle Saraburi ร่วมกับ Kpn Music Saraburi by Sartsil

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ ไอดอลลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง จัดขึ้นโดย Robinson LifeStyle Saraburi ร่วมกับ Kpn Music Saraburi by Sartsil

วันที่ 6 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ ไอดอลลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง จัดขึ้นโดย Robinson LifeStyle Sarabur…
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ทำการแสดงดนตรีในกิจกรรมสานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ทำการแสดงดนตรีในกิจกรรมสานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดง 7 ชุด ประกอบด้วย 1.รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง2.ระบำมยุราภิรมย์3.ระบำเทพบันเทิง 4.รำฉุยฉายพราห…
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับ อำเภอเสาไห้ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับ อำเภอเสาไห้ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับ อำเภอเสาไห้ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห…
ชมรมนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำการแสดงชุด “เกษตรศิลป์ถิ่นเสาไห้” ทำการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา

ชมรมนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำการแสดงชุด “เกษตรศิลป์ถิ่นเสาไห้” ทำการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ชมรมนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำการแสดงชุด “เกษตรศิลป์ถิ่นเสาไห้” ทำการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา โดยมีนา…