รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบฟอร์มสำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ละเอียดโดยข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ

ที่อยู่

28 หมู่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม รหัสไปรษณีย์ 18160

 โทร 0-3639-1217 ,โทรสาร 0-3627-1185

โทรศัพท์ฝ่ายงานภายใน 

  • 0830978060  สำนักงานบริหาร (ธุรการ)
  • 0830978061    กลุ่มบริหารวิชาการ
  • 0830978062   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  • 0830978063   กลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : [email protected]
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger