ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

Miss Priyanka Kaflay

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา