ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

Mr. Peter Nsubuga

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา