ภาพชุดที่ 1 เสาไห้ ในอดีต

เสาไห้ ในอดีต

ภาพชุดจากหนังสือ 60 ปี เสาไห้ “วิมลฯ” และภาพจากศิษย์เก่า