ภาพชุดที่ 1 เสาไห้ ในอดีต

เสาไห้ ในอดีต

ภาพชุดจากหนังสือ 60 ปี เสาไห้ “วิมลฯ” และภาพจากศิษย์เก่า

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger