กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกรกต  วงษา

นายกรกต วงษา

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสกุลตรา  กลิ่นเกษร

นางสาวสกุลตรา กลิ่นเกษร

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอภิรติ  ผดุงอรรถ

นายอภิรติ ผดุงอรรถ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ว่าที่ร้อยโทบารเมษฐ์ นิยากร

ว่าที่ร้อยโทบารเมษฐ์ นิยากร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธนกฤต จันทะโสม

นายธนกฤต จันทะโสม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม

นางสาวมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธนชล จั่นเสือ

นายธนชล จั่นเสือ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวิษณุ  ขันตี

นายวิษณุ ขันตี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger