การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.สระบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.สระบุรี ครั้งที่ 5/2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด และร่วมชมนิทรรศการวิชาการ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน พร้อมชมการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โดยมี ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนี้