การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ส่งนักเรียนการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger