กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ของเด็กและเยาวชน ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และการแสดง พร้อมทั้งศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ของเด็กและเยาวชน โดยทำการแสดงทั้งหมด 9 ชุดได้แก่ 1.ระบำเทพบันเทิง 2.ฟ้อนก๋ายลาย 3.ฟ้อนขันดอก 4.รำฉุยฉายพราหมณ์ 5.ระบำดอกบัว 6. หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 7.ช่างฟ้อนแหงนแอ้นประทีป 8.ระบำแววพัชนี 9.ยอยศพระลอ ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครฯ