กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนา คุณลักษณะ จิตสำนึกที่ดีในการดูแล รักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าและความสัมพันธ์ของป่ากับการดำรงชีวิตของสัตว์ร่วมกัน ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 104 คน ร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนา คุณลักษณะ จิตสำนึกที่ดีในการดูแล รักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าและความสัมพันธ์ของป่ากับการดำรงชีวิตของสัตว์ร่วมกัน ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger