กลุ่มงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "SAMILA THAILAND INTERNATIONAL ROBOTIC GAMES 2021" ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “SAMILA THAILAND INTERNATIONAL ROBOTIC GAMES 2021” ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 6 คน คือ นายชิตดนัย แสงน้อย  นายชนาธิป  พิมพิสาร นายกมลชัย  ผมไผ  เด็กชายพิตรพิบูล  บุญมี เด็กชายภัครพงษ์  ยานุพรหม และเด็กชายคณินทร์ อยู่เกษม โดยมีคุณครูผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนจำนวน 4 คนคือ นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง นายพุทธพร ยุติธรรม นายอธิวัฒน์ มานพ และนายศรัณย์ บุญเพ็ง  

เข้าร่วม 16 รายการ ได้รับรางวัล 8 รายการ ได้แก่

  • โครงงานมอเตอร์เดี่ยว ม.ต้น : ชนะเลิศ
  • โครงงานมอเตอร์เดี่ยว ม.ปลาย : รองชนะเลิศอันดับ 2
  • ไตรกีฬา ม.ต้น : รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม
  • ไตรกีฬา ม.ปลาย : รองชนะเลิศอันดับ 1
  • สำรวจอ่าวไทย ม.ต้น : รองชนะเลิศอันดับ 1
  • สำรวจหาดสมิหลา ม.ต้น : รองชนะเลิศอันดับ 2
  • Line Following ม. ปลาย : รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม
  • กรรเชียง ม.ปลาย : รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม